Allahümmerzukna Duası

Allah'tan helal ve bereketli bir Rızık istemek, malını O'nun razı olacağı yerlerde kullanmak için Dua etmek gerekir. Bir Müslüman zengin olmak için Rabbine dua edebilir, ama bunu yaparken O'nun rızasına uygun yaşayacaksa, Hak yoldan ayrılmayacaksa dua edebilir. En güzel olanı helal bir rızık dilemektir. Ne kadar ben çok zengin olursam şunu yapacam bunu yapacam derse de, çok nadir insanlar bunu başarabilmiştir. Her şeyin fazlası zarardır. Hele bu para olunca, insanı yoldan çıkarması kaçınılmaz olur. Her zaman dua ederken Allah'tan kendisi için hayırlısını dilemesi en uygunudur.

Allahummerzukne Duası:

Allâhümmerzuknâ rizkan halâlen tayyıben bilâ keddin vestecib duâenâ bilâ reddin ve neûzü bike anil fedîhateynil fakri ved dîni sübhânel müferrici an külli mahzûnin ve ma’mûmin sübhâne men ceale hazâinihü bi kudretihi beynel kâfi ven nûni İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûlelehü kün feyekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü külli şeyin ve ileyhi türceûn. Hüvel evvelü minel evveli vel âhirü ba’del âhiri vez zâhirü vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Leyse ke mislihi şeyün fil ardı velâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Lâ tüdrikühül ebsârün ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latîfül habîr. Vel hamdülillâhi rabbil âlemîn.

Bereket Duası

Yarabbi! Kazancımıza bereket ihsan eyle, helalinden en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp çok kazanabilmeyi nasip eyle!

Yarabbi! Elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden, senin razı olacağın yerlere kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle!

Yarabbi! Menkul ve gayrimenkullerimizi, işyerimizi, malımızı, canımızı her türlü afetten, yangından, soygun ve benzeri tehlikelerden Muhafaza eyle!

Allahım! Bizlere kazançta helal bilinci ve Kul hakkı duyarlılığı ihsan eyle! Özellikle malımızı, servetimizi, canımızı rızana uygun olarak değerlendirip, bunlarla ebedî Mutluluk olan Ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle!

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Allahümmerzukna Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları